Prima pagina
Programul USL pentru Oradea PDF Imprimare Email
Vineri, 09 Noiembrie 2012 00:00

Unde dorim să ajungem în 2016 ?

Oradea trebuie să devină un oraş al dezvoltării şi prosperităţii. Pentru aceasta este nevoie ca proiectele de dezvoltare ale oraşului să fie realizate şi să avem o creştere economică durabilă.

Unele proiecte depind exclusiv de primărie, altele total sau parţial de guvern. Pentru realizarea acestora într-un timp cât mai scurt, este nevoie de o colaborare susţinută între autorităţile locale şi guvern.

Creşterea economică presupune ca Oradea să devină un oraş atractiv ca localizare pentru întreprinderi,  să genereze oportunităţi pentru investiţii şi să fie un punct de atracţie pentru turişti.

 

Ce avem de făcut?

Atragerea investiţiilor şi crearea de  locuri de muncă

 

Lipsa unor terenuri disponibile pentru investiţii este o barieră în calea dezvoltării şi atragerii companiilor într-un oraş.

 

 • Vom susţine constituirea unei rezerve de terenuri, cu sprijin guvernamental, dezvoltând parcuri industriale pentru firmele care vor să investeasca în Oradea prin:

- demersuri pe lângă Ministerul Economiei pentru preluarea activelor şi a terenului de la fostul CET II, aflat în proprietatea Termoelectrica SA, de pe strada Ogorului şi transformarea zonei într-un nou parc industrial.

- demersuri pe lângă Ministerul Apărării Naţionale pentru preluarea terenurilor aflate în administrarea acestuia din vecinătatea aeroportului şi extinderea parcului Eurobusiness II pe aceste amplasamente.

 

 • Vom susţine cofinanţarea din fonduri guvernamentale a racordării la reţele de utilităţi a zonelor în care se fac investiţii importante.

Ministerul Mediului şi Primăria Oradea au semnată o convenţie pentru realizarea în comun a unui program de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă şi canal. Vom face demersuri pentru asigurarea fondurilsr necesare lucrărilor, conform angajamentului asumat, în valoare de peste 10 mil. euro, cât mai are ministerul ca şi contribuţie, pentru continuarea lucrărilor.

 • Vom susţine în Parlament menţinerea facilităţilor pentru investiţiile în parcurile industriale, prin menţinerea în codul fiscal a scutirii de impozit pentru clădirile din parcurile industriale şi a prelungirii schemei de ajutor de stat acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale şi pentru perioada următoare.

 

O infrastructură de bună calitate

 

O infrastructură bună nu-ţi garantează dezvoltarea, una proastă sigur este o piedică în calea ei. Pentru a fi atractiv, oraşul trebuie să fie racordat aerian la spaţiul european prin noi curse şi destinaţii.

 • Vom susţine cofinanţarea din fonduri europene sau guvernamentale a reabilitării pistei aeroportului din Oradea, prin:

-         transferul unor fonduri europene în interiorul Programului Operaţional Transporturi, prin suplimentarea fondurilor alocate pe axa de aeroporturi, pentru asigurarea fondurilor necesare aeroportului Oradea, acesta fiind pe lista de rezervă în prezent;

-         sau includerea aeroportului Oradea într-un alt program de finanţare guvernamental;

Centura oraşului, în afara faptului ca a preluat o bună parte a tranzitului auto, reprezintă şi un inel de dezvoltare pentru Oradea.

 • Vom face demersuri pe lângă Ministerul Transporturilor pentru asigurarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor la drumurile naţionale de acces în oraş (Oradea – Beiuş şi Oradea - Nojorid) şi la centură, prin construirea pasajului rutier peste calea ferată de la fostul CET II înspre Oşorhei, prin finalizarea reabilitării podului Densuseanu şi prin extinderea trecerii pe sub calea ferată din zona Ştefan cel Mare – Matei Corvin.

O educaţie de calitate pentru o forţă de muncă bine pregătită

 

Firmele care doresc să investească nu vor face acest lucru în zone în care nu există forţă de munca disponibilă. Trebuie să ne asigurăm că forţa de muncă din Oradea şi zona limitrofă are o pregătire corespunzătoare.

 • Susţinerea învăţământului superior orădean şi a Universităţii din Oradea, prin:

- creşterea ponderii disciplinelor tehnice în învăţământul superior şi adaptarea acestuia la necesităţile pieţei.

- creşterea numărului de locuri bugetate pentru programele de licenţă, masterat şi studii doctorale.

- asigurarea prin prevederi clare în legislaţie a evaluării periodice a universităţilor, în aşa fel încât sistemul de finanţare să reflecte progresele realizate.

- susţinerea unui sistem de finanţare pe domeniu sau pe ciclu de învăţământ, în dauna celui pe student, pentru un creşterea calităţii învăţământului superior.

 • Revitalizarea şcolilor profesionale şi  tehnice, printr-un program naţional de dotare a atelierelor şcoală.
 • Susţinerea legii educaţiei în forma promovată de USL.

- revenirea clasei pregătitoare la grădiniţă.

- ciclul gimnazial să revină la clasele V-VIII, clasa a IX-a urmând să revină la liceu.

- şcolile profesionale să fie reînfiinţate cu admitere în clasa a VIII-a.

- prevederi clare privind funcţionarea grupelor de excelenţă care să stimuleze performanţele elevilor.

 

Patrimoniul şi atracţiile oraşului puse în valoare

Oradea are un trecut care dă o identitate aparte oraşului. Patrimoniul oraşului trebuie protejat şi promovat.

 • Vom susţine proiectul de revitalizare a centrului istoric prin modificarea legii 153 din 2011 privind reabilitarea faţadelor, în sensul extinderii prevederilor acesteia pentru clădirile aflate în centrele istorice şi prin demersuri către Ministerul Culturii pentru susţinerea proiectelor de reabilitare a clădirilor monument: cetatea Oradea, pasajul Vulturul Negru,  reabilitarea sălii mari din pasaj.

 

Creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea în continuare  a serviciilor publice

 

 • Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în cartierele de blocuri prin:

- asigurarea continuităţii încălzirii şi a unui preţ acceptabil pentru căldură şi apă caldă prin subvenţionarea de către guvern a CET-urilor, pe perioada de retehnologizare.

- susţinerea cadrului legislativ pentru continuarea izolării termice a blocurilor pe fonduri europene sau prin programe naţionale de finanţare.

 • Calitate mai bună a actului medical în sănătatea orădeană, prin:

- concentrarea activităţii în spitalele modernizate, continuarea lucrărilor de modernizare şi de dotare cu aparatură performantă, prin demersuri către Ministerul Sănătăţii de susţinere a acestor proiecte.

- un sistem spitalicesc de urgenţă în măsură să salveze cât mai multe vieţi:

- centrul de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiacă.

- centrul Stroke pentru accidente vasculare cerebrale.

- spital de diagnostic şi tratament funcţional:

- finalizarea proiectului centrului oncologic şi lărgirea competenţelor în acest domeniu.

- atragerea unor medici valoroşi din alte centre şi creşterea calificării medicilor orădeni în specializările deficitare.

- asigurarea de fonduri guvernamentale pentru construirea unui bloc ANL pentru medicii rezidenţi din Oradea.

 

Dezvoltarea durabilă a aglomerărilor urbane prin îmbunătăţirea cadrului legislativ privind zonele metropolitane, prin instituirea unui program naţional de dezvoltare a zonelor metropolitane şi de întărire a deciziilor de politici publice în aceste zone.

Ultima actualizare în Miercuri, 14 Noiembrie 2012 11:32
 

Alte recomandari

Ilie Bolojan
Blogul lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea
Florica Cherecheş
Suflet pentru Oradea
PNL Bihor
Pagina web oficiala a Partidului National Liberal filiala Bihor.
Primaria Oradea
Site-ul Primăriei Municipiului Oradea


Implementare / Gazduire / Design: i-Ware / Quanta SRL / LiquidCore.RO