Prima pagina
Educaţie - Programul de guvernare 2008-2012 PDF Imprimare Email
Marţi, 27 Mai 2008 19:01

1. SITUAŢIA ACTUALĂ DIN ORADEA

Învăţământul preşcolar
•    Deşi în Oradea lipsesc multe locuri în grădiniţe, în ultimii ani au fost desfiinţate grădiniţe ca urmare a retrocedării spaţiilor în care funcţionau.
•    Au fost dezafectate creşe şi în loc să li se dea destinaţie de grădiniţe li s-a dat o altă destinaţie (asociaţii, magazine etc.).
•    Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele grădiniţe sunt vechi şi improprii. Le lipsesc autorizaţiile sanitare şi nu au facilităţile necesare acestei activităţi (curte, loc de joacă, cantină proprie).

Învăţământul primar
•    Cea mai mare problemă în acest domeniu rămâne activitatea desfăşurată după orele de curs.
•    Copiii din clasele I-IV nu au un cadru organizat unde să poată să se recreeze, să facă sport sau să îşi facă temele sub supraveghere adecvată.
•    Nu este implicată comunitatea în sprijinirea activităţilor educative.
•    Palatul Copiilor nu mai oferă condiţii adecvate pentru nevoile actuale ale elevilor.

Învăţământul gimnazial şi liceal
•    Lipsesc sălile şi terenurile de sport dotate corespunzător.
•    Lipsesc spaţiile de cazare pentru elevii din alte localităţi. Internatele disponibile sunt departe de condiţiile moderne, nefiind un spaţiu propice pentru dezvoltarea adolescentului.
•    Nu s-a rezolvat problema unităţilor şcolare retrocedate (Grupul Şcolar „Vasile Voiculescu”, Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”). În prezent şcolile al căror spaţiu a fost retrocedat plătesc chirii foarte mari, care le afectează buna funcţionare.
•    Lipsesc bazele şi centrele de agrement pentru adolescenţi, aceştia petrecându-şi timpul ori acasă, pe internet, ori în spaţii inadecvate vârstei lor.
•    Lipsesc locurile de practică pentru liceele tehnice şi şcolile de arte şi meserii.

Învăţământul universitar

•    Absolvenţii de studii universitare nu îşi găsesc de multe ori de lucru în specializarea pe care au studiat-o, angajându-se la terminarea facultăţii pe posturi sub calificarea lor.
•    Studenţii universităţilor orădene nu beneficiază decât într-o mică măsură de facilităţi la transportul public.
•    Lipseşte un cadru adecvat de desfăşurare a unor activităţi recreative şi culturale.


2. DOMENII DE INTERVENŢIE

•    Componenta instituţional-strategică
•    Componenta educaţională
•    Componenta de urbanism şi patrimoniu
•    Componenta economică

3. MĂSURI PROPUSE

Învăţământul preşcolar
•    Vom asigura noi spaţii şi vom construi minimum şapte grădiniţe noi în cartierele unde există o cerere mai mare de locuri decât oferta disponibilă (Nufărul 1 şi Nufărul 2, zona Spitalului Judeţean, Calea Clujului, Ioşia şi două în zona centrală).
•    Aceste grădiniţe vor fi situate în zonele dens locuite, cu populaţie tânără, în apropierea mijloacelor de transport în comun.
•    Vom dota şi moderniza grădiniţele conform cerinţelor educaţionale şi sanitare impuse de normele europene în vigoare.
•    Grădiniţele vor dispune de spaţiu adecvat activităţii educaţionale şi vârstei copiilor. Vor avea dotările necesare pentru a oferi condiţii pentru program prelungit (somn şi trei mese pe zi).
•    Vom sprijini familiile care nu îşi permit costurile întreţinerii copiilor la grădiniţa cu orar prelungit, pentru a asigura tuturor copiilor o dezvoltare sănătoasă.
•    Vom crea condiţii pentru dezvoltarea grădiniţelor cu alternative de predare a limbilor străine, mai ales engleză şi germană.

Învăţământul primar
•    Vom promova sistemul „after school” pentru a asigura un cadru adecvat de recreere şi educaţie alternativă după orele de şcoală.
•    Vom susţine înfiinţarea pe lângă fiecare unitate şcolară a unei cantine unde să se prepare şi să se servească o masă sănătoasă şi echilibrată elevilor acelei şcoli.
•    În parteneriat cu Direcţia Sanitară şi cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vom moderniza cabinetele şcolare existente şi vom dota cu aparatură modernă cabinetele stomatologice din şcoli, astfel încât fiecare elev să poată beneficia de asistenţă medicală.
•    Vom sprijini dezvoltarea unei reţele de transport şcolar pentru toate categoriile de vârstă.
•    Vom susţine dotarea tuturor unităţilor şcolare cu un sistem de pază electronic conectat la un dispecerat care să permită intervenţia rapidă în situaţiile care pun în pericol siguranţa elevilor.

Învăţământul gimnazial şi liceal
•    Vom sprijini amenajarea de terenuri şi săli de sport.
•    Vom asigura fonduri pentru renovarea tuturor şcolilor, inclusiv a celor din zonele defavorizate.
•    Vom sprijini racordarea tuturor şcolilor la sistemul de încălzire centrală, canalizare şi apă caldă.
•    Vom urgenta construcţia campusurilor cuprinse în programul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru şcolile ale căror imobile au fost retrocedate.
•    Vom deschide şcolile şi curtea şcolilor după orele de curs pentru activităţi sportive şi de recreere, sub supravegherea profesorilor care vor fi plătiţi suplimentar pentru activităţile de după-amiază.
•    Vom amenaja terenuri de sport în cartiere în spaţiile disponibile şi vom sprijini cu precădere sportul de masă, pentru toţi copiii şi tinerii.
•    Vom stimula colaborarea dintre firme şi şcoli pentru asigurarea locurilor de practică necesare.
•    Vom cuprinde în comisiile de recepţie a lucrărilor efectuate în şcoli un reprezentant al conducerii şcolii.
Învăţământul universitar
•    Primăria va fi un partener real şi activ al universităţilor orădene pentru corelarea specializărilor studiate cu profesiile cerute pe piaţa orădeană.
•    Studenţii tuturor universităţilor orădene vor beneficia de facilităţi la transportul public până la împlinirea vârstei de 26 de ani.
•    Vom amenaja o Casă de Cultură a Studenţilor într-una din locaţiile disponibile.


4. EFECTE SCONTATE

•    Locuri suficiente în creşe şi grădiniţe, care să acopere toate nevoile orădenilor.
•    Dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a tinerei generaţii prin asigurarea unor condiţii optime de educaţie, alimentaţie şi practicare a sportului.
•    Rezolvarea problemei transportului elevilor în siguranţă de la domiciliu la şcoală şi înapoi, contribuindu-se şi la decongestionarea traficului la orele de vârf.
•    Creşterea siguranţei elevilor în unităţile şcolare şi diminuarea fenomenului de violenţă în şcoli.
•    Şcoli renovate şi cu dotări corespunzătoare desfăşurării în bune condiţii a actului de învăţământ.
•    Rezolvarea problemei şcolilor ale căror imobile şi terenuri au fost retrocedate.
•    Absolvenţii facultăţilor orădene vor avea mai multe oportunităţi de a munci şi a câştiga mai bine, pe măsura calificării dobândite în timpul studiilor.
•    Creşterea numărului de săli şi terenuri de sport pentru tinerii orădeni.
Ultima actualizare în Vineri, 30 Mai 2008 07:57
 

Alte recomandari

Ilie Bolojan
Blogul lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea
Florica Cherecheş
Suflet pentru Oradea
PNL Bihor
Pagina web oficiala a Partidului National Liberal filiala Bihor.
Primaria Oradea
Site-ul Primăriei Municipiului Oradea


Implementare / Gazduire / Design: i-Ware / Quanta SRL / LiquidCore.RO