Prima pagina
Sănătate - Programul de guvernare 2008-2012 PDF Imprimare Email
Miercuri, 21 Mai 2008 11:44

Carp, Bolojan, Foncea   Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea este definită ca o stare de bine din punct de vedere fizic, psihic, social şi nu numai ca absenţă a bolii sau infirmităţii.
   Sănătatea implică o deplină dezvoltare a potenţialului uman în condiţiile unei economii adecvate şi prospere, a unui mediu viabil şi într-o comunitate amabilă.
   Apare astfel conceptul de sănătate comunitară, când membrii unei colectivităţi geografice şi sociale, conştienţi de apartenenţa lor la acelaşi grup sau colectivitate, reflectează în comun asupra stării lor de sănătate, exprimând nevoile prioritare şi participând activ la punerea lor în program.

    Rolul Primăriei şi Consiliului Local

Conferinţă de presă PNL   Acţiunea locală necesită susţinere administrativă şi aceasta înseamnă ca Primăria şi Consiliul Local să se angajeze într-un proces de aplicare de măsuri către echitate, promovare a sănătăţii şi prevenire a bolii, cu alte cuvinte noi abordări ale sănătăţii publice.
   Implicarea administrativă este primul pas pentru făurirea unui oraş sănătos, care ar trebui să se străduiască să furnizeze:
•    un mediu fizic curat, sigur, de înaltă calitate (inclusiv calitatea domiciliului);
•    un ecosistem stabil acum şi viabil pe termen lung;
•    un grad înalt de participare şi control al publicului asupra deciziilor care îi afectează sănătatea;
•    accesul la necesităţile de bază (mâncare, apă, adăpost, venit, protecţie şi muncă) pentru toţi locuitorii municipiului;
•    un nivel optim al sănătăţii publice şi serviciilor asistenţei de boală accesibile pentru toţi;

   Adaptarea serviciilor de asistenţă medicală la nevoile pacienţilor – apropierea de pacient 

   Accesul la îngrijiri de sănătate este determinat de organizarea sistemului sanitar din Municipiul Oradea.

  Pentru conturarea unei strategii viabile, în înţelesul cererii de servicii medicale manifestată de către locuitorii Oradiei şi nu numai, liniile de acţiune se vor axa pe sectoare:

   I. Asistenţa medicală primară

   Medicina de familie

   Cabinetele medicale vor fi vândute medicilor de familie în aceleaşi condiţii avantajoase ca şi cabinetele care au fost vândute deja de Consiliul Judeţean.  

   Municipalitatea trebuie să devină partener real pentru CMI-uri (cabinete medicale individuale); prin susţinerea acestor cabinete medicale se promovează preluarea cheltuielilor de întreţinere (utilităţi) a cabinetelor medicale; în acele locaţii unde Primăria susţine direct activitatea medicilor de familie, va solicita respectarea unui barem pentru condiţii minimale de prestare a actului medical, în colaborare cu ASP Bihor.

   Vom susţinere funcţionarea centrelor de permanenţă în prespitalicesc, cu activităţi medicale specifice atât pentru adulţi, inclusiv administrare de tratamente injectabile, cât şi pentru copii.

   Medicina dentară

   Vom susţine amenajarea a două cabinete stomatologice adulţi/copii la poarta Spitalului Clinic Municipal, în regim de permanenţă.

   Medicina şcolară

   Vom susţine trecerea tuturor cabinetelor medicale din Oradea în subordinea Spitalului Clinic Municipal.

   Vom promova încheierea unui Acord cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru:

 • reabilitarea şi dotarea acestor cabinete;
 • activitatea medicală desfăşurată la nivelul acestor cabinete;
 • dubla subordonare (Spital şi Inspectorat) pentru respectarea orarului;
 • constituirea unui colectiv de coordonare pentru aplicarea Programului Naţional de dotare a acestor cabinete şcolare (Inspectorat, reprezentant al Spitalului Municipal, directorul şcolii);

   Cabinetele stomatologice şcolare vor fi organizate cu arondare exactă şi vor desfăşura şi o activitate profilactică; dotarea şi modernizarea acestor cabinete vor face obiectul unui acord de colaborare la nivel municipal;

   II. Asistenţa medicală de urgenţă

   Asistenţa medicală de urgenţă din judeţul Bihor este o componentă esenţială a sistemului de servicii judeţene şi regionale de urgenţă.

   Vom susţine în măsura atribuţiilor şi responsabilităţilor legale:

 • Serviciul Judeţean de Ambulanţă
 • SMURD
 • UPU
 • CPU-S

Vom susţine

 • organizarea de CPU-S la toate spitalele din municipiu, pentru a se reduce presiunea mare de adresabilitate la UPU;
 • dotarea spitalelor cu ambulanţe;
 • construirea şi dotarea noului Spital Clinic de Urgenţă.

   Obiective prioritare pentru asistenţa medicală de urgenţă:

 • Asigurarea egalităţii de şanse pentru întreaga populaţie a Municipiului din punctul de vedere al asistenţei medicale de urgenţă;
 • Dezvoltarea sistemului de dispecerizare a apelurilor pentru urgenţele medicale prin crearea unui Centru Operaţional pentru gestionarea apelurilor de urgenţă;
 • Scăderea timpului de sosire la locul solicitării pe teritoriul Municipiului la maxim 5 minute în următorii 3 ani pentru 75% din urgenţe;
 • Crearea unui centru de asistenţă medico-socială eficient, destinat persoanelor care reprezintă o „urgenţă socială”, capabil de a asigura atât asistenţă medicală de ordin general), cât şi cea socială;
 • Dezvoltarea unui sistem informatic care să permită evidenţa unitară a tuturor pacienţilor care se prezintă în serviciile medicale de urgenţă de pe teritoriul Municipiului Oradea precum şi transmiterea informaţiilor în timp real între aceste servicii medicale. În acest fel oricare unitate sanitară sau serviciu medical va deţine toate informaţiile necesare pentru diagnosticul şi tratamentul unui anumit pacient;
 • Crearea, împreună cu Autoritatea de Sănătate Publică şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, a unui organism de control al calităţii asistenţei medicale de urgenţă;
 • Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului implicat în asistenţa medicală de urgenţă;
 • Crearea mijloacelor profesioniste de educaţie şi profilaxie a tinerilor prin programe educaţionale dezvoltate în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar. Stimularea ideii de voluntariat în rândul tinerilor, în favoarea serviciilor profesioniste de urgenţă.

   III. Asistenţa medicală spitalicească

   Vom susţine înfiinţarea Asociaţiei manageriale a spitalelor din municipiu – cu obiective principale:

 • strategii de colaborare şi eficientizare
 • stabilirea de priorităţi medicale spitaliceşti la nivel local

   Beneficii:

 • preţuri mai mici prin condiţii de contractare favorabile spitalelor;
 • nesuprapunerea în competente şi asistenţă medicală;
 • pregătirea unificării spitalelor sub un singur management;
 • crearea condiţiilor hoteliere după un standard stabilit prin parteneriat între spitale şi municipalitate;
 • posibilitatea asigurării serviciilor (spălătorie, bucătărie, sterilizare, laborator, curăţenie, pază) realizând economii substanţiale.

   Vom susţine

 • iniţierea de parteneriate public-privat, cu operatori privaţi pentru a permite completarea şi actualizarea dotărilor şi specialităţilor deficitare la nivel municipal, cu respectarea legii achiziţiilor publice, organizate de unităţile sanitare, cu asistenta municipalităţii;
 • perfectarea unui program de cofinanţare a unităţilor spitaliceşti de către municipalitate prin preluarea achitării facturilor pentru utilităţi (şi prin eficientizare, identificând alte forme de asigurare a utilităţilor – de exemplu foraje proprii);
 • demararea consultărilor cu Consiliul Judeţean privind coparticiparea la cheltuielile unităţilor sanitare spitaliceşti, avându-se în vedere numărul mare al pacienţilor proveniţi din judeţ, prin compensare cu pacienţii din municipiu care sunt internaţi la Spitalul Clinic Judeţean;
 • atragerea de fonduri europene structurale pentru dezvoltare;
 • înfiinţarea de structuri medicale pentru care exista cerere majoră: Centrul Oncologic Oradea şi Centrul de Cardiologie Oradea;
 • valorificarea oportunităţilor de finanţare pentru Zona Metropolitană Oradea;
 • colaborare strânsa cu unităţile sanitare pentru identificarea oportunităţilor de comasare, mutare, reorganizare a unor structuri, prin aceasta disponibilizându-se spatii ce vor putea fi utilizate pentru crearea de locaţii indispensabile oraşului:
 • extinderea spaţiului spitalicesc prin construirea unui pavilion nou pentru secţiile de boli infecţioase şi dermatovenerologie;
 • alocarea în cadrul noii construcţii a unui spaţiu destinat Dispensarului TBC;
 • crearea unor surse de venit garantate anual pe o perioadă lunga de timp, din care sănătatea să beneficieze an de an, asigurându-se un cadru cert de dezvoltare;
 • asigurarea de linii de autobuz către spitale, la intervale orare eficiente pentru pacienţi şi aparţinători;
 • amenajarea de parcări, acces facil la spitale;
 • strategii multianuale de dezvoltare şi dotare a spitalelor, în funcţie de necesităţile reale şi de priorităţi;
 • ambulatorii integrate pentru a asigura acces la consultaţii în două ture şi condiţii decente pentru diagnosticul pacienţilor;
 • structuri de spitalizare de zi, organizate pentru servicii medicale spitaliceşti care nu impun internare continuă;

   Susţinerea activităţii de învăţământ superior reprezintă un punct important în ridicarea standardului de pregătire profesională şi a actului medical în spitalele din Municipiul Oradea.

   IV. Asistenţa medicală comunitară

   Vom asigura

 • asistenţi medico-sociali în special pentru zonele defavorizate, slab dezvoltate ale Oradiei;
 • cooperare intensă între ASCO şi spitalele municipiului pentru cazurile sociale.

   V. Îngrijirea la domiciliu

   Vom urmări apropierea de necesităţile efective ale oamenilor şi adaptarea unor servicii medicale specifice la domiciliul pacienţilor.

Ultima actualizare în Vineri, 23 Mai 2008 18:28
 

Alte recomandari

Ilie Bolojan
Blogul lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea
Florica Cherecheş
Suflet pentru Oradea
PNL Bihor
Pagina web oficiala a Partidului National Liberal filiala Bihor.
Primaria Oradea
Site-ul Primăriei Municipiului Oradea


Implementare / Gazduire / Design: i-Ware / Quanta SRL / LiquidCore.RO