Prima pagina
Social - Programul de guvernare 2008 - 2012 PDF Imprimare Email
Miercuri, 14 Mai 2008 19:40

"SERVICII SOCIALE DE CALITATE PENTRU TOŢI ORĂDENII"

Florica Cherecheş    Serviciile sociale se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă sau nivel de venituri.
   Pentru persoanele cu venituri mici ori fără venituri, persoanele aflate în stare de dificultate, persoanele cu dizabilităţi şi alte categorii de persoane cu nevoi speciale, este nevoie de servicii sociale subvenţionate sau complet finanţate din bugetul public.
   Pentru persoanele active, oameni ocupaţi, oameni de afaceri care au în întreţinere persoane care depind de îngrijire (copii mici sau în clasele primare, vârstnici, adulţi cu dizabilităţi ori bolnavi oncologici) este necesar să se dezvolte sistemul de servicii sociale organizat, acreditat şi supervizat.
   Aceste categorii de persoane pot şi doresc să îşi asume costul unor servicii sociale de calitate.

   I. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE DIN ORADEA 

   1. Copii şi adolescenţiCherecheş, Bolojan, Tifor
•    Copiii între 1 şi 3 ani nu au suficiente locuri instituţionalizate în care să fie îngrijiţi, supravegheaţi şi educaţi.
•    Grădiniţele din Oradea sunt insuficiente ca număr şi au dotări sub standarde.
•    Elevii nu au un loc instituţionalizat în care să mănânce masa de prânz, să îşi facă temele, să facă sport şi să desfăşoare activităţi recreative şi educative după orele de curs.
•    Număr insuficient de săli şi terenuri de sport.

   2.Tineri
•    Lipsesc calificările potrivite în funcţie de priorităţile de dezvoltare economică a oraşului.
•    Locurile de muncă sunt insuficiente şi slab retribuite.
•    Lipsesc locuinţele pentru tinerii cu venituri reduse, fapt care provoacă tensiuni sociale, care pe unii îi împiedică să îşi întemeieze o familie, iar pe alţii îi determină să plece în străinătate.
•    Lipsesc locuinţele sociale şi oportunităţile reale de integrare pentru tinerii care au fost instituţionalizaţi până la 18 ani.

   3. Persoane cu dizabilităţi
•    Copiii şi adulţii cu handicap neuromotor sunt o categorie socială care nu este sprijinită suficient.
•    Pentru copiii mici cu dizabilităţi există o ofertă extrem de limitată de educaţie în cadru instituţionalizat.
•    Adulţii cu handicap psihic au nevoi de îngrijire suplimentară.
•    Există un singur microbuz care deserveşte persoanele cu handicap locomotor.
•    Există câteva locuri de parcare pentru persoanele cu handicap, dar ele nu sunt asigurate, de obicei fiind ocupate de alţii.
•    Lipsesc rampele de acces în clădiri, iar acolo unde există sunt adesea impracticabile.

   4. Persoane vârstnice Dorel Tifor
•    Nevoile specifice ale persoanelor vârstnice (îngrijire medicală, companie, socializare, dependenţă de alţii) nu sunt satisfăcute decât într-o mică măsură şi la un nivel calitativ insuficient.
•    Persoanele vârstnice bolnave nu sunt tratate cu respectul cuvenit în perioada spitalizării.
•    Lipsesc proiectele care să îi implice activ pe pensionari.

   5. Persoane cu venituri reduse şi persoane fără adăpost
•    Persoanele fără venituri sunt adesea în imposibilitatea găsirii unui loc de muncă datorită lipsei calificării şi a sprijinului comunităţii.
•    Cerşetorii şi vagabonzii agresează populaţia.
•    Exploatarea copiilor în reţele de cerşetorie este un fenomen de o mare gravitate care a luat amploare în Oradea.


   II. DOMENII DE INTERVENŢIE

•    Sprijinirea familiilor cu copii
•    Sprijinirea activităţii educaţionale şi recreative
•    Susţinerea formării profesionale şi integrării sociale a tinerilor
•    Asistenţa şi sprijinul adulţilor cu nevoi speciale şi dizabilităţi
•    Sprijinirea persoanelor în vârstă în concordanţă cu nevoile lor specifice.
•    Sprijinirea persoanelor sărace şi fără adăpost
•    Crearea unui cadru instituţional de dialog social
•    Sprijinirea dezvoltării instituţionale şi strategice a furnizorilor de servicii sociale


   III. MĂSURI PROPUSE

•    Acordarea de gratuităţi direct beneficiarilor, prin introducerea sistemului de tichete valorice, astfel încât subvenţiile să ajungă direct la om şi nu la instituţii.
•    Inventarierea serviciilor sociale oferite orădenilor şi continuarea iniţiativelor bune.
•    Încurajarea parteneriatelor în vederea oferirii unor servicii sociale de calitate.
•    Promovarea adecvată a serviciilor sociale în rândurile beneficiarilor, pentru ca aceştia să îşi poată alege furnizorii pentru nevoile lor concrete.
•    Realizarea unei baze de date, respectiv a unei hărţi digitale a tuturor furnizorilor şi beneficiarilor de servicii sociale din municipiul Oradea.
•    Înfiinţarea unei comisii de dialog social la nivelul primăriei, din care să facă parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale, patronale, ai pensionarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale.

   1. Copii şi adolescenţi
•    Crearea de centre sau servicii la domiciliu care să ofere educaţie timpurie şi îngrijire pe timpul zilei pentru copiii între 3 luni şi 3 ani.
•    Creşterea numărului de grădiniţe şi creşe.
•    Crearea de centre care să ofere educaţie şi îngrijire în afara orelor de la şcoală (cunoscute sub numele de programe “after school”).
•    Susţinerea şi facilitarea accesului la centrele specializate de îngrijire de zi a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.
•    Deschiderea şcolilor către comunitate prin facilitarea accesului tinerilor la bazele lor sportive.
•    Sprijinirea construirii de săli şi de terenuri de sport.
•    Programe de informare, susţinere şi suport pentru părinţii copiilor cu nevoi specialitate.

   2. Tineri
•    Susţinerea introducerii în reţeaua şcolară a calificărilor corelate cu dezvoltarea economică a oraşului
•    Acordarea de terenuri pentru construcţia de case pentru tinerele familii
•    Demararea proiectelor de construire de locuinţe sociale cu sprijinul oamenilor de afaceri
•    Susţinerea proiectelor de integrare socială şi profesională a tinerilor din centrele de plasament
•    Sprijinirea înfiinţării unei case de cultură a studenţilor
•    Deschiderea unor centre recreative pentru tineri
 
   3. Adulţi cu nevoi speciale şi persoane cu dizabilităţi
•    Dezvoltarea şi extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu
•    Susţinerea şi facilitarea accesului la centrele specializate de îngrijire de zi
•    Asigurarea accesului în instituţii, centre comerciale, mijloace de transport în comun a persoanelor cu handicap locomotor
•    Creşterea numărului de microbuze care deservesc persoanele cu handicap locomotor
•    Stimularea spiritului întreprinzător al persoanelor cu dizabilităţi şi instruirea lor în vederea începerii unei mici afaceri
•    Sprijinirea înfiinţării de ateliere protejate ca forme de terapie ocupaţională şi modalităţi de integrare socială

   4. Vârstnici
•    Menţinerea gratuităţilor existente pentru pensionari.
•    Îmbunătăţirea şi extinderea activităţilor Centrelor Multifuncţionale existente
•    Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu care să ofere asistenţă socială, medicală şi recuperare
•    Susţinerea înfiinţării de centre specializate de zi pentru vârstnicii cu probleme degenerative
•    Facilitarea accesului vârstnicilor fără susţinători legali şi cu nevoi de îngrijire medicală permanentă în Centrele rezidenţiale – Azile pentru vârstnici

   5. Persoane cu venituri reduse şi persoane fără adăpost
•    Continuarea şi extinderea facilităţilor acordate persoanelor cu venituri reduse şi oferirea de alternative care să ducă la evitarea dependenţei de asistenţa socială
•    Efectuării unor servicii în folosul comunităţii de către beneficiarii ajutoarelor de asistenţă socială capabili de muncă
•    Acordarea de burse de studiu tinerilor din familiile cu venituri reduse
•    Eradicarea reţelelor de cerşetorie infantilă şi interzicerea cerşetoriei agresive.
•    Prevenirea şi diminuarea fenomenului cerşetoriei


   IV. REZULTATELE SCONTATE

•    Asigurarea numărului necesar de locuri în grădiniţe şi creşe
•    Rezolvarea problemelor familiei în ceea ce priveşte protecţia şi educaţia copiilor după orele de curs
•    Crearea de oportunităţi pentru petrecerea timpului liber de către adolescenţi şi tineri.
•    Creşterea gradului de integrare socială şi economică a persoanelor cu dizabilităţi
•    O viaţă liniştită şi demnă pentru vârstnici
•    Creşterea numărului de locuinţe sociale şi repartizarea lor pe principii de transparenţă celor care au cu adevărat nevoie de ele
•    Stimularea competitivităţii furnizorilor de servicii, care va duce la creşterea calităţii în folosul beneficiarilor
•    Oferirea posibilităţii ca beneficiarii să îşi aleagă furnizorii de servicii sociale
•    Diminuarea fenomenului cerşetoriei prin alternativele oferite
Ultima actualizare în Luni, 19 Mai 2008 21:42
 

Alte recomandari

Ilie Bolojan
Blogul lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea
Florica Cherecheş
Suflet pentru Oradea
PNL Bihor
Pagina web oficiala a Partidului National Liberal filiala Bihor.
Primaria Oradea
Site-ul Primăriei Municipiului Oradea


Implementare / Gazduire / Design: i-Ware / Quanta SRL / LiquidCore.RO