Prima pagina
Turism - Programul de guvernare 2008-2012 PDF Imprimare Email
Miercuri, 07 Mai 2008 15:32

    DEZVOLTAREA TURISMULUI      

Romulus Cosma   1. Situaţia actuală

Oradea, în ciuda amplasării geografice favorabile şi a unui patrimoniu cultural şi natural de excepţie, nu se poate numi în acest moment o destinaţie turistică, având lacune majore pe componentele: atracţii şi resurse turistice, facilităţi şi servicii locale, imagine şi promovare.

   Circulaţia turistică în Oradea este una dominată de sejururi de scurtă durată, sezonalism pronunţat, turism de tranzit în detrimentul unor sejururi medii şi lungi cu acoperire anuală.

   Dezvoltarea turistică nu este abordată într-o manieră integrată şi strategică, existând iniţiative punctuale şi care nu respectă în totalitate principiile dezvoltării durabile.

   2. Domenii de intervenţie

 • Componenta instituţional-strategică
 • Componenta de servicii şi facilităţi locale
 • Componenta de informare şi promovare a imaginii turistice

   3. Măsuri de aplicat

   Toate destinaţiile turistice sunt create, nu devin destinaţii în mod natural. Orice destinaţie turistică ajunsă la maturitate sau în formare (aşa cum este cazul Oradiei) este pusă în faţa unei provocări majore: dezvoltarea turismului într-o manieră care să răspundă la nevoile prezente, însă care să nu pericliteze integritatea resurselor naturale şi culturale (resurse finite) pe care se fundamentează această dezvoltare.

   Oradea poate deveni o destinaţie de turism responsabil în RomâniaPaul Iacobaş

 • generând beneficii economice crescute pentru localnici şi îmbunătăţind calitatea vieţii comunităţii locale şi condiţiile lor de muncă;
 • implicând localnicii în deciziile care le afectează viaţa şi dezvoltarea viitoare a zonei;
 • contribuind pozitiv la conservarea patrimoniului natural şi cultural local;
 • minimizând impactul negativ economic, de mediu şi social al turismului;
 • furnizând un acces egal şi nediscriminatoriu persoanelor cu dizabilităţi de orice fel;
 • fiind sensibili din punct de vedere cultural, facilitând respectul dintre turişti şi gazde.

   În scopul dezvoltării turismului responsabil în Oradea vom susţine următoarele proiecte pe principalele componente de intervenţie:

   Proiecte pe componenta instituţional-strategică

 • Realizarea unei strategii de dezvoltare şi a unui plan de acţiune pentru 2008-2012 cu perioada de implementare a proiectului iulie - decembrie 2008; buget: 15.000 euro; finanţare de la bugetul local.
 • Iniţierea unui “Parteneriat local pentru turismul responsabil în Oradea”, care să fie un cadru de dialog, planificare şi implementare a unor proiecte majore de dezvoltare a turismului, PMO având rolul de coordonator, fiind implicaţi mediul de afaceri din turism, Camera de Comerţ, Consiliul Judeţean Bihor, Ministerul Turismului, Universitatea Oradea. Iniţiere proiect: septembrie 2008; buget: 1500 euro/an; finanţare de la bugetul local.
 • Crearea unui birou/serviciu de turism în cadrul PMO cu responsabilităţi vizând planificarea dezvoltării turismului la nivelul ZMO (zona metropolitana Oradea), promovare, implementarea de proiecte de dezvoltare regională şi zonală. Iniţiere: primăvara lui 2009; finanţare de la bugetul local.Paul Iacobaş

   Proiecte pe componenta de servicii şi facilităţi locale

 • Dezvoltarea unor zone de agrement şi recreere pentru turiştii din regiune (români şi maghiari) în ZMO în paralel cu dezvoltarea de zone verzi (piste de biciclete : pădurea din Băile Felix, pădurea de la Băile 1 Mai, pădurea Săldăbagiu, pădurea de la Şauaieu; lacuri pentru pescuit: la Şauaieu, plimbări cu caiacul sau barca în zona Podului de Pontoane pe Crişul Repede şi Şauaieu, panou de căţărare artificială în Şanţul Cetăţii Oradea, piste pentru alergat pe malul Crişului Repede şi malul pârâului Peţa, terenuri de sport cu acces liber prin deschiderea unor terenuri de sport în cartierele Nufărul, Velenţa şi Rogerius). Iniţierea şi realizarea proiectului: 2009-2011; finanţare: bugetul local şi fonduri structurale POR Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană.
 • Dezvoltarea Aeroportului Oradea ca aeroport internaţional (parteneriat cu CJ Bihor + companie privată). Iniţierea şi realizarea proiectului: 2009-2011; finanţare: bugetul local şi fonduri structurale.
 • Dezvoltarea unui centru de afaceri regional (spaţiu expoziţional, centru de conferinţe şi seminarii - în viitorul Parc Industrial Borş). Iniţierea şi realizarea proiectului: 2009-2011; finanţare: bugetul local şi fonduri structurale.
 • Modernizarea autogării Oradea şi scăderea nivelului de taxare în autogara pentru firmele de transport, pentru a creste atractivitatea nodului regional de transport de persoane a oraşului Oradea. Iniţierea şi implementarea proiectului: 2010-2011; finanţare de la bugetul local şi fondurile structurale POR Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană.
 • Oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea de servicii locale turistice pentru toate nivelurile: atât hoteluri de calitate superioară (4,5 stele), cât şi pensiuni locale, restaurante de familie cu specific, campinguri etc.
 • Refacerea şi regenerarea arhitectonică a faţadelor clădirilor istorice ale Oradiei şi realizarea unui traseu turistic de tip heritage trail axat pe istoria şi arhitectura oraşului Oradea (trasee cu panouri de informare postate pe clădiri, broşuri de prezentare şi de ghidare în limbi de circulaţie internaţionala distribuite gratuit, formarea de ghizi locali specializaţi). Exemple de trasee: Oradea - la belle epoque (clădiri în stilul secession), Spiritualitate şi religie (biserici şi sinagogi), Istorie şi mit în Oradea (Cetatea Oradea, palatul episcopal catolic etc.). Iniţierea proiectului: 2009; implementare: 2010-2011; finanţare de la bugetul local şi fondurile structurale POR Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană.
 • Reabilitarea şi punerea în circuitul turistic şi cultural al Cetăţii Oradea, ca pol cultural-turistic euro-regional, cu o abordare integrată bazată pe un plan strategic de punere în valoare a acestui monument.
 • Crearea a minimum 3 noi evenimente locale specifice cu caracter anual, care să atragă turişti romani şi străini, precum şi schimbarea conceptului Toamna Orădeană într-un eveniment mult mai concentrat în timp (maximum 2 săptămâni) şi cu un specific clar definit; realizarea unui calendar local de evenimente culturale, turistice, sportive şi de afaceri (inclusiv formarea unui corp de manageri de evenimente culturale şi turistice la nivelul PMO).
 • Elaborarea unui plan de management al traficului care să reglementeze traficul auto în Oradea, parcările, accesibilitatea oraşului din diferite direcţii (inclusiv închiderea traficului auto la sfârşit de săptămână în zona Piaţa Unirii). POR Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană.
 • Facilitarea dezvoltării în parteneriat cu mediul de afaceri a minimum 3 pachete turistice pe componentele : turism de afaceri, turism cultural, turism de sănătate şi wellness pentru turişti străini. Iniţiere şi implementare proiect: anul 2009; finanţare de la bugetul local.

   Proiecte pe componenta de informare şi promovare a imaginii turistice

 • Realizarea unei mărci turistice a oraşului Oradea şi ZMO (logo, slogan etc.), de tipul Visit Oradea! (promovarea imaginii oraşului Oradea ca oraş secession / art nouveau (poziţionarea şi diferenţierea imaginii Oradiei în peisajul european). Iniţierea proiectului: 2009; finalizare: 2010; finanţare: bugetul local; buget aproximativ 15.000 euro.
 • Dezvoltarea unui portal de turism pentru Oradea şi ZMO în minimum 4 limbi de circulaţie internaţională, de tipul www.oradea.travel. Iniţierea proiectului: 2009; finalizare : 2010; finanţare: bugetul local; buget aproximativ 5.000 euro.
 • Dezvoltarea unui centru de informare şi promovare turistică în zona centrală a oraşului (nu e necesară construirea unei clădiri noi, este suficient ca centrul să fie poziţionat strategic şi să promoveze prin amenajarea interioară şi celelalte servicii, marca turistică a Oradiei şi imaginea de oraş seccesion + serviciile locale turistice; centrul să fie dotat şi cu un magazin de suveniruri, documentaţie turistică gratuită, infokiosk-uri etc). Iniţierea proiectului: 2009; finalizare: 2010; finanţare bugetul local şi fondurile structurale; buget aproximativ 250.000 euro (poate fi redus dacă nu se construieşte clădirea, ci doar se amenajează).
 • Amplasarea în locurile intens vizitate/tranzitate (gara, autogara, aeroport, mall-uri, în fata magazinului Crişul, Corso, Piaţa Ferdinand, Piaţa Unirii etc.), a unor panouri de informare turistică (realizate în stil seccesion, cu hartă, informaţii despre serviciile turistice din zonă, informaţii despre monumente arhitectonice şi atracţii turistice). Iniţierea proiectului: 2009; finalizare: 2010; finanţare: bugetul local; buget aproximativ: 20.000 euro.
 • Tipărirea şi distribuirea gratuită (prin intermediul centrului de informare şi hoteluri, restaurante, benzinării) a hărţii turistice a Oradiei şi ZMO şi a prezentării principalelor atracţii turistice (banii de tipărire şi machetare pot fi obţinuţi din spaţiul de publicitate pus la dispoziţia ofertanţilor de servicii turistice locale). Iniţierea proiectului: 2009; finalizare: 2010; finanţare: bugetul local; buget aproximativ: 5.000 euro.

   Proiectele de pe această ultimă componentă pot fi (co)finanţate prin programul POR Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabila şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

   4. Efecte

 • Crearea premiselor ca în 4 ani Oradea să poată deveni o destinaţie turistică în ascensiune, având atracţii şi resurse turistice specifice bine valorificate, facilităţi şi servicii locale de calitate, o imagine clară, bine comunicată pieţelor ţintă
 • Minimizarea efectelor negative produse de dezvoltarea turismului la nivel social, de mediu şi economic, prin implementarea conceptului de turism responsabil a nivelul Oradiei, ce va conduce la o mai bună calitate a vieţii orădenilor.
 • Creşterea respectului de sine şi a mândriei locale în rândul cetăţenilor oraşului Oradea şi sentimentul lor de apartenenţă la o comunitate.
 • Utilizarea durabilă şi într-o manieră responsabilă a resurselor naturale şi culturale locale.
 • Turişti şi vizitatori satisfăcuţi, cu o experienţă turistică de calitate şi care vor dori să revină pe viitor la Oradea.
Ultima actualizare în Luni, 19 Mai 2008 20:00
 

Alte recomandari

Ilie Bolojan
Blogul lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea
Florica Cherecheş
Suflet pentru Oradea
PNL Bihor
Pagina web oficiala a Partidului National Liberal filiala Bihor.
Primaria Oradea
Site-ul Primăriei Municipiului Oradea


Implementare / Gazduire / Design: i-Ware / Quanta SRL / LiquidCore.RO